`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

姹?瑗跨??瀹¤????垮?缃?绔?宸ヤ?骞村害?ヨ〃锛?2019骞村害锛

??甯??堕?达? 2020-01-21 17:10:51 ?ユ?锛? 浣???锛?

      濉??ュ??浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤???

缃?绔???绉?/span>

  姹?瑗跨??瀹¤???缁煎??淇℃???

棣?椤电???

/

涓诲????浣?

 姹?瑗跨??瀹¤???

缃?绔?绫诲??

?垮??ㄦ?风?绔????????¢?ㄩ?ㄧ?绔????????′?椤圭?绔?

?垮?缃?绔???璇???

3600000078

ICP澶?妗???/span>

璧?CP澶?13004889

????哄?冲?妗???/span>

 36010202000173

????ㄦ?疯????婚??锛???浣?锛?涓??

缃?绔??昏?????

锛???浣?锛?娆★?

   432670

淇℃????甯?

锛???浣?锛??★?

?绘??/span>

1293

姒??电被淇℃???存?伴??

62

?垮?″?ㄦ??淇℃???存?伴??

996

淇℃????????淇℃???存?伴??

306

涓???涓?棰?

锛???浣?锛?涓??

缁存?ゆ?伴??

 7

?板?璁炬?伴??

 2

瑙h???搴?

瑙h?淇℃????甯?

?绘??/span>

锛???浣?锛??★?

5

瑙h??????伴??

锛???浣?锛??★?

5

瑙h?浜у???伴??

锛???浣?锛?涓??

 1

濯?浣?璇?璁烘??绔??伴??

锛???浣?锛?绡?锛?

1

??搴?????虫敞???规??

??澶ц?????伴??锛???浣?锛?娆★?

9

??浜?????/span>

???﹀??甯????′?椤圭???

?????????″??/span>

娉ㄥ???ㄦ?锋??/span>

锛???浣?锛?涓??

 ??娉ㄥ??

?垮?℃???′?椤规?伴??

锛???浣?锛?椤癸?

1

???ㄧ??ㄧ嚎?????垮?℃???′?椤规?伴??锛???浣?锛?椤癸?

1

??浠堕??

锛???浣?锛?浠讹?

?绘??/span>

 0

???朵汉??浠堕??

 0

娉?浜哄??浠堕??

 0

浜??ㄤ氦娴?

???︿娇?ㄧ?涓?骞冲??/span>

?℃??????????/span>

??瑷?????

?跺?扮??瑷??伴??

锛???浣?锛??★?

 5

??缁???瑷??伴??

锛???浣?锛??★?

 5

骞冲???????堕??/span>

锛???浣?锛?澶╋?

 4

???绛?澶??伴??

锛???浣?锛??★?

 5

寰???璋???/span>

寰???璋??ユ????/span>

锛???浣?锛???锛?

 1

?跺?版??瑙??伴??

锛???浣?锛??★?

 6

???璋??ョ???????/span>

锛???浣?锛???锛?

 1

?ㄧ嚎璁胯?

璁胯?????/span>

锛???浣?锛???锛?

 0

缃?姘???瑷??伴??

锛???浣?锛??★?

 0

绛?澶?缃?姘??????伴??

锛???浣?锛??★?

 0

???︽??渚??鸿?介???

?℃??????????/span>

瀹??ㄩ?叉??/span>

瀹??ㄦ?娴?璇?浼版???/span>

锛???浣?锛?娆★?

2

???伴????伴??

锛???浣?锛?涓??

 0

????存?规?伴??

锛???浣?锛?涓??

0

???﹀缓绔?瀹??ㄧ??娴?棰?璀︽?哄??/span>

?????????″??/span>

???﹀?灞?搴??ユ?缁?

?????????″??/span>

???︽??纭??绔?瀹??ㄨ矗浠讳汉

?????????″??/span>

绉诲?ㄦ?板?浣?

???︽??绉诲?ㄦ?板?浣?

?????????″??/span>

寰???

??绉?/span>

淇℃????甯???

锛???浣?锛??★?

?虫敞??

锛???浣?锛?涓??

寰?俊

??绉?/span>

 姹?瑗垮?璁?/span>

淇℃????甯???

锛???浣?锛??★?

 189

璁㈤????/span>

锛???浣?锛?涓??

2688

?朵?

???板??灞?

?℃??绱㈠?虫???°???????″?璇?????????????℃????纰?娴?瑙????????″??浜哄??缃?

?″?朵?__________________________________

??浣?璐?璐d汉锛?  ?¢????                  瀹℃?镐汉锛? ??涔?骞?/span>                 濉??ヤ汉锛? ?归??

??绯荤?佃?锛?  0791-86826621                      濉??ユ?ユ??锛?2020骞?/span>1??20??/span>

 

  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?