`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

??瀹?涓?绾挎?????? 绀惧?虹?硅????︽?

??甯??堕?达? 2020-03-16 08:54:14 ?ユ?锛? 浣???锛?

杩??ワ?涔?姹?甯?浜烘?璺????涓讳换??搴???绀惧?轰富浠讳?绋??冲?瀹¤?灞??煎??癸???涓???瀹??ゅ??哄钩瀹?锛?濂?????????绾库?????︽??????璋?俊锛???璋㈠?瀹¤?灞??ㄤ?骞查?ㄨ??宸ュ?ㄥ??娈电?????叉?ф???翠负绀惧?轰??虹????????灏??烘???????叉?х??绗??绾匡?涔?????茶??ャ?????叉?╂?f?????????茬嚎???板???虹??????????浠ユ?ワ?甯?瀹¤?灞????ㄥ?ㄥ??绉?????涓??扮ぞ?虹?????叉?у伐浣?涓???涓?涓????浠ユ?ワ?甯?瀹¤?灞?骞查?ㄨ??宸ュ??瀹?宀?浣?锛?涓?搴???绀惧?哄??涓芥??咕涓???浜????╀?浜哄??骞惰?╀?????

甯?瀹¤?灞?琛ㄧず锛?绀惧?虹ぞ?洪???ラ?︽??锛??㈡???瀹¤?灞??????茬??府?跺伐浣??????锛?涔????????婵??憋?灏?涓?濡??㈠??颁互??涓?楹荤?广??涓????︺??涓??炬?锯????濮挎??锛?涓?绀惧?哄伐浣?浜哄???烘??濂???锛?浠ュ???琛??ㄨ返琛???蹇???????浣垮?斤??ㄥ????璧㈢?????叉?ч?诲?绘????锛?涔?姹?甯?瀹¤?灞?     搴?娉介?????瑰Ξ濞?锛?  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?