`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

?ュぉ锛?涓?璧风?涓?甯??

??甯??堕?达? 2020-03-23 16:24:00 ?ユ?锛? 浣???锛?

涓哄??搴?????甯?濮?甯??垮????峰???甯?瀹¤?灞?瀛﹂?烽??蹇??挎???¢????蹇??胯??浠??ㄤ腑?╁??濮??у??缁?缁?涔??℃???娲诲?ㄣ??3??12?ワ?蹇??胯??浠?甫涓?宸ュ?凤?????澶ч?????寰?妞????扮?硅?琛?妞??????ラ?ㄧ坏缁碉???灞?娉ユ?锛?蹇??胯????甯???椋?椋????蹇??胯??浠??????锛?涓???绱??榧?瓒冲共?诧?????绉?????瀹¤?骞查?ㄤ滑?煎??锛?涓轰?璁╁??甯??寸豢锛?璁╁ぉ绌烘?磋??锛?璁╄???跺?娣讳??圭豢?诧?璇峰ぇ瀹剁?辨?ょ???锛????鸿??繁??涓?浠藉????锛?????甯?瀹¤?灞?锛?

锛?蹇??胯??浠?????х??锛?


  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?