`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

??瀹¤??????姹?瑗挎?ユ?ョぞ2019骞村害璧?浜ц??烘????瀹¤???缁?娴?璐d换瀹¤?杩??硅???

??甯??堕?达? 2020-05-13 10:25:44 ?ユ?锛? 浣???锛?

5??11?ヤ???锛???瀹¤???瀵规?瑗挎?ユ?ョぞ2019骞村害璧?浜ц??烘????瀹¤???绀鹃?夸换??缁?娴?璐d换瀹¤?缁?杩?椹绘?瑗挎?ユ?ョぞ骞跺???瀹¤?杩??硅??????瀹¤?缁?缁??裤????瀹¤????????胯?¢????锛?姹?瑗挎?ユ?ョぞ绀鹃?垮?哄腑浼?璁??姹?瑗挎?ヤ?浼?濯????㈡????璐d换???告?荤???涓绘??浼?璁?????瀹¤???瀹¤?缁?????锛???绾??????濮?椹荤??濮?瀹d??ㄧ邯妫?缁?????锛?姹?瑗挎?ユ?ョぞ棰?瀵肩????????????ㄩ?ㄤ富瑕?璐?璐d汉????灞?浼?涓?涓昏?棰?瀵煎????浼?璁???

?¢????寮鸿?锛?瑕?缁?涓????宠?璇?锛???瀹???楂??挎不绔?浣?锛?????璁よ?姝ゆ?瀹¤???????????涔?锛?瑕?绮惧?缁?缁?瀹??斤??寸????瑰?灞?瀹¤?锛?瑕???寮哄??璋?????锛?淇?璇?瀹¤?宸ヤ?楂?????搴?锛?瑕?????寤?娲?浠?瀹★?瀹?浣?绾??搴?绾裤??

姹?瑗挎?ユ?ョぞ绀鹃?垮?姹?瑗挎?ユ?ョぞ???烘?????佃?琛?浜?浠?缁?锛?骞朵?琛ㄦ????瑷?锛?瑕?姹?姹?瑗挎?ユ?ョぞ???ㄩ?ㄥ????浣?璁ょ??璐?交?藉??¢?????????胯?璇?绮剧?锛??ㄥ??????濂藉?璁″伐浣?锛??ㄥソ瀹¤?????锛?浠ユ?涓哄??烘????姹?瑗挎?ユ?ョぞ缁??ョ???姘村钩??锛???娲惧?轰?澶?锛?


  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?