`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

璐垫邯甯????ㄥ?璁$??煎??绠$??绋虫??ㄨ

??甯??堕?达? 2020-05-08 11:20:50 ?ユ?锛? 浣???锛?

涓鸿?涓?姝ユ?ㄨ????ㄥ?璁$??煎??绠$??锛????????ュ???ㄥ?璁¤???斤?4??28?ワ?璐垫邯甯????ㄥ?璁$??煎??绠$??绗??缃??煎?恒??绗???缃??煎?哄???????宸ヤ?浼?璁???

缃??煎??绠$??涓昏?????ㄧ?涓????板???淇℃??钩?帮???杩?缃??煎?虹?靛ご??浣?杞??笺??涓?甯?瀹¤?灞????硅??绯伙??ㄥ?瀹¤?濮???浼?涔??存??缓涓?涓??婧??变韩??瀛︿????淬?????f??ョ??骞冲?帮???绔??扮??璇?浠风???d?绯伙??ㄥ?ㄥ???ㄥ?璁″伐浣???璐ㄥ?????

浼?涓?锛?杞??煎??浣?浠?缁?浜?杞??兼???村伐浣?璁″??锛?????浼???浣?姹??ヤ?????浣????ㄥ?璁″伐浣?寮?灞????碉???椤瑰伐浣?绋虫??ㄨ?锛???瀹???楂?浜????ㄥ?璁″伐浣???????涓?涓?姝ワ???缃??煎?烘??????浣?杩?灏?寮?灞???浜??广?????硅?茬??瀹¤?涓??℃椿?ㄣ??锛? 璐垫邯甯?瀹¤?灞?  ?ㄦ、锛?

  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?